หน้าหลัก2020-05-08T07:59:24+00:00

ความเป็นมา

ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาสก่อสร้างโดยกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีงบประมาณ 34 ล้านบาท มีเนื้อที่รวม 5 ไร่ 1 งาน  25.3 ตารางวา และได้ส่งมอบท่าเทียบเรือให้ราชพัสดุจังหวัดนราธิวาสดูแล ต่อมาองค์การสะพานปลาได้รับอนุญาตจากจังหวัดนราธิวาสให้เข้าไปบริหารจัดการ  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2539   และได้ดำเนินการเช่าจากที่ดินจากเทศบาลเมืองนราธิวาสมีกำหนดระยะเวลา 20 ปี    ในปี 2547  รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 150,871,600  บาทให้กรมประมงเพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส  ตามนโยบายอาหารปลอดภัยและเป็นการส่งเสริมการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปต่างประเทศ  ทั้งนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี 2548

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด