ข่าวกิจกรรม2019-02-05T02:43:23+00:00

ศจร.นราธิวาส ได้จัดอบรม การใช้ระบบ Thai Flagged Catch Certificate (New Vision) ให้กับผู้ประกอบการประมง แพปลา และท่าเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ศจร.นราธิวาส ได้จัดอบรม การใช้ระบบ Thai Flagged Catch Certificate (New Vision) ให้กับผู้ประกอบการประมง แพปลา และท่าเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส

By |พฤศจิกายน 21st, 2561|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|1 Comment