Open menu

header

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 

วันที่ ตำแหน่ง รายละเอียด จำนวนที่สอบ สถานที่ หมายเหตุ
 7 เม.ย 2565 หัวหน้าแผนกสารบรรณ (ระดับ ๗) 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

 ห้องประชุมองค์การสะพานปลา
 7 เม.ย 2565 นักบัญชี ๕

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

2 ห้องประชุมองค์การสะพานปลา
 22 เม.ย 2565 นิติกร ๕

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

3 ห้องประชุมองค์การสะพานปลา
 25 เม.ย 2565 เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน ๕

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

2 ห้องประชุมองค์การสะพานปลา
 25 เม.ย 2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 9 ห้องประชุมองค์การสะพานปลา
 8 เม.ย 2565 เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน ๔

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

4 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม อาคาร ๕
 8 เม.ย 2565 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 27 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม อาคาร ๕
 8 เม.ย 2565 นิติกร ๓ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 7 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม อาคาร ๕

 สายรถเมล์ที่ผ่าน องค์การสะพานปลา

  • 1 ถนนตก-ท่าเตียน
  • 15 เดอะมอลล์ท่าพระ-บางลำภู
  • 163A พระราม 9-พุทธมณฑลสาย 4.
  • 17 ราษฎร์บูรณะ-อนุสาวรีย์ชัย
  • 35 สาธุประดิษฐ์-เสาชิงช้า
  • 504 รังสิต-สาธุประดิษฐ์

 

 

Open menu