Open menu

header

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 : ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง พร้อมด้วย นางสมรัก บุษปธำรง รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร ,นายกิตติยะ รันทกิจ หัวหน้าสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะฯ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์การสะพานปลา และบริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) โดยมี นายนักรบ เนียมนามธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) และนายภสกร คชพันธุ์สุนทร ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่บุคลากรและชาวประมง ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

Open menu