Open menu

header

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 : นางสาวทัศนาพร พุ่มพวง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ องค์การสะพานปลา พร้อมด้วย นางสาวนิโรบล ตั้งเพียร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 สำนักงานวิจัยและพัฒนา เข้าประชุมแถลงผลงานวิจัยสิ้นสุด ปี 2559 - 2564 กรมวิชาการเกษตร "DOA Together for BCG and Food Security กรมวิชาการเกษตรร่วมใจ มุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่ เพื่อความมั่นคงทางอาหาร" โดยมีนางสาว มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

1

2

3

4

5

6

7

 

Open menu