Open menu

header

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 : นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Seafood Academy ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง ,นายสุทักษ์ จิระรัตนวงศ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และคณะผู้บริหาร โดยองค์การสะพานปลา (อสป.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พระนครใต้) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยศักดิ์ คล้ายแดง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พระนครใต้) ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดาพร ทิมฤกษ์ ที่ปรึกษาโครงการและคณะฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน โครงการจัดอบรมการประกอบอาหารทะเล เพื่อการเป็นเชฟ โดยเชฟมืออาชีพ เป็นการสร้างอาชีพให้กับลูกหลานชาวประมง กลุ่มนักศึกษาจบใหม่/เครือข่ายชาวประมงและประชาชนทั่วไป ที่สนใจเรื่องการทำอาหาร โดยวิทยากรด้านการทำอาหาร และเชฟชื่อดัง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งเป็นการสนับสนุนรัฐบาลในการสร้างอาชีพให้กับประชาชน อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบอาชีพแปรรูป สัตว์น้ำฝั่งปลายน้ำ จากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สด สะอาด และปลอดภัยจากฝั่งต้นน้ำที่ผ่านกระบวนการซื้อขายและขนถ่ายของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา โดยอบรมระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2565 จำนวน 3 วัน โดยเชฟสุรศักดิ์ เจริญจันทร์ (เชฟเบนซ์) และเชฟอภิญญา หวังดี (เชฟจูเนียร์)ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พระนครใต้)

S 9855171

S 9855173

S 9855174

S 9855175

S 9855176

S 9855177

S 9855178

S 9855179

S 9855180

S 9855181

S 9855182

S 9855184

S 9855185

S 9855186

S 9855187

S 9855188

S 9855189

S 9855190

S 9855191

S 9855192

S 9855193

S 9855195

S 9855196

S 9855197

S 9855198

S 9855199

S 9855200

S 9855202

S 9855203

S 9855204

S 9855206

S 9855207

S 9855209

S 9855210

Open menu