Open menu

header

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 : นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา ครั้งที่ 7/2565 โดยมี นายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการองค์การสะพานปลา ,นางบุษกร ปราบณศักดิ์ กรรมการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยนายวงศ์พิทวัส โชคชัยวิชิตกุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน องค์การสะพานปลา และคณะฯ ประชุมผ่านระบบ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ

1

2

3

4

.5

6

Open menu